Kulturhuset Komedianten

Kultur i olika former har en gammal historia i Varberg, men kulturhuset är relativt nytt. 14 januari 2012 invigdes Kulturhuset Komedianten, som kommit till genom att man byggt på ytterligare en våning på Varbergs bibliotek, som stod färdigt 1981.

Kulturell verksamhet bedrevs dock i kvarteret även före 1981. Kvarteret har lånat sitt namn till det nya kulturhuset, och kvarteret har i sin tur fått sitt namn efter Varbergs teater, som ligger precis bredvid kulturhuset. Ordet komediant betecknade tidigare en kringresande skådespelare.

Varbergs bibliotek

Det första biblioteket i Varberg bestod av häradshövdingen Peter Samuel Bagges personliga boksamling, som allmänheten kunde få tillgång till, och låna hem, mot att de avlade en avgift om 6 riksdaler banco per år. Biblioteket öppnade 1834. Varberg hade vid denna tid ungefär 2000 invånare, och den allmänna folkskolan infördes först åtta år senare. Bagge var nog ganska säker på att alla av hans böcker inte skulle lånas ut. Arbetarföreningen i Varberg beviljades anslag och öppnade en läslokal i rådhuset 1886. Denna lokal fanns kvar till 1912, då man istället fick flytta till en gammal skola. Där blev man kvar till 1981. Idag är skolbyggnaden lokalredaktion för Hallands Nyheter.

Förutom bibliotek innehåller kulturhuset en konsthall, ett café och en mindre teater. Dessutom finns en konstverkstad i huset, och kommunen har förlagt sin informationsverksamhet hit. Eftersom den äldre teatern ligger vägg i vägg ingår även denna numera i kulturhuset.

Sammantaget kan man som besökare på Komedianten ägna sig åt mycket. Hit hör att:

  • Läsa tidningar
  • Surf på Internet
  • Skapa konst tillsammans med sina barn
  • Se en pjäs
  • Lyssna på ett intressant föredrag.